หากเข้าใช้งานครั้งแรก
Username = เลขประจำตัวประชาชน
Password ติดต่อที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอรหัสผ่าน
** เพื่อความปลอดภัย อย่าให้ browser จำรหัสผ่าน**

หากลืมรหัสผ่าน หรือมีปัญหาการใช้งาน
ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ สายใน 142 หรือเบอร์098-615-8567(กาย)หรือ 063-774-9300 (บอล)