ดูแลผู้สูงอายุให้พ้นภัย โควิด-19

UTC+00:000_JJanuary_C+00001609989889ThuAM_ThuAMUTCE_January+0000RJanAMUTC

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://med.mahidol.ac.th/nursing/th/knowledge/Covid_19