ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2566

UTC+00:000_JApril_C+00001681357069ThuAM_ThuAMUTCE_April+0000RAprAMUTC

โรงพยาบาลนายูง ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2566

               

                 วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนายูง ซ้อมแผนเสมือนจริงเพื่อรองรับหากเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ขึ้นพร้อมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อหาข้อผิดพลาดและเตรียมการให้พร้อมในทุกจุดหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อำเภอนายูง เจ้าสาธารณสุข รพ.สต สมาคมกู้ภัยสว่างเมธาฯนายูงและกู้ชีพ อบต.นาแค ร่วมกับโรงพยาบาลนายูง โดยอยู่ในการควบคุมและประสานงานของ พว.จันทิรา วงศ์ชาลี หัวหน้าแผนกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนายูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมฝ่ายการพยาบาลเข้ามาร่วมสังเกตุการณ์เพื่อหาข้อสรุปนำไปปรับปรุงในส่วนที่ผิดพลาดต่อไป