ตารางการให้บริการ

วัน 8:00 - 12.00,13.00 - 16.30
จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกหอบหืด,วางแผนครอบครัว,ฝากครรภ์ในเขต,คลินิกสุขภาพจิต,ทันตกรรม
อังคาร ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกสุขภาพเด็กดี,EPI,คลินิกพิเศษ,ทันตกรรม
พุธ ตรวจโรคทั่วไป,วางแผนครอบครัว,ฝากครรภ์,คลินิกวาร์ฟาริน(Wafarin),ทันตกรรม
พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกเบาหวานและโรคไต,ทันตกรรม 
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกโรคความดันโลหิตสูง,คลินิกวัณโรค,ทันตกรรม(8.00 - 12.00)