วิกฤตโควิด-19กับการเตรียมพร้อม

UTC+00:000_JJanuary_C+00001609989437ThuAM_ThuAMUTCE_January+0000RJanAMUTC

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://med.mahidol.ac.th/nursing/th/knowledge/Covid_19